¿QUÉ IMPUESTOS DEBO PAGAR SI RECIBO UNA HERENCIA?

Publicado: 24/05/2017

 

Despachos de abogados herencias en Bilbao

Abogados herencias y testamentos Bilbao

 

A nadie se le escapa el hecho de que actualmente vivimos sobresaturados de impuestos: hoy en día hay que pagar por percibir rentas, por tener un piso en propiedad, por hacer la compra de la semana, etcétera.

Y evidentemente, cobrar una herencia no iba a ser menos.

En un principio, cualquiera podría pensar que heredar es algo positivo: y es que quien hereda se enriquece porque adquiere más bienes. Y técnicamente, así debería ser, pero sin embargo, no hay que obviar el hecho de que nos guste o no, estamos obligados a reservarle una parte del pastel a Hacienda.

Pues bien, a través del post de hoy, nuestro despacho de abogados en Bilbao, realiza un pequeño análisis de los principales impuestos a pagar a la hora de cobrar una herencia.

Edonork soberan daki gaur egun zergez gainezka bizi garela: errentak eskuratzen baditugu dirua ordaindu beharko dugu, baita etxebizitza edukitzeagatik ere, edo asteko erosketak egiteagatik, besteak beste. Eta jakina, jaraunspena kobratzea ez da salbuespena izango. Hasiera batean, oinordetza bat gertaera onuragarria izan beharko litzateke, baina hala ere, atsegin izan ala ez, derrigorrez, zati bat gorde beharko diogu Ogasunentzat. Hala izanda, gaurko post honen bidez, gure Bilboko abokatu-bulegoak jaraunspena kobratzeko ordaindu behar diren zerga nagusiez ariko gara.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Este impuesto, comúnmente conocido por sus siglas ISD supone el principal importe a pagar. Se trata de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas (a excepción del régimen fiscal propio que tenemos en Euskadi), de forma que son las administraciones autonómicas las que se ocupan recaudar el impuesto y además, el Estado les ha permitido regular ciertos aspectos. Así, en la actualidad cada comunidad autónoma en virtud de esa competencia atribuida, ha establecido diferentes reducciones,  bonificaciones y porcentajes, dando lugar a un mapa totalmente desigual entre territorios.

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

Zerga hau; normalean bere siglekin (ODZ) ezagutzen dena eta jaraunspena eskuratzean, ordaindu beharreko diru kopuru nagusia osatzen duena,  Autonomi Erkidegoei guztiz eskainita dago egun (Euskadiko erregimen fiskal berezia alde batera utziz). Beraz, administrazio autonomikoak zerga biltzeaz arduratzen dira eta gainera, Estatuak hainbat alderdi arautzeko aukera eman dienez, egun, Autonomi Erkidego bakoitzak konpetentzia horretaz baliatuz, bere murriztapen, bonifikazio eta kopuru propioak ezarri ditu, izugarrizko tarteak sortzen lurraldeak alderatzean.

Y es que, por sorprendente que resulte, actualmente, en España, heredar en una determinada zona puede ser comparativamente mucho más costoso que heredar en otra. Así, Andalucía, Extremadura, Aragón o Asturias conforman las comunidades donde cobrar una herencia resulta más caro (con la no poca polémica que ello supone) y en el otro extremo, el grupo de las más generosas lo conforman las comunidades de Canarias, Cantabria o Madrid, las cuales han aprobado una serie de bonificaciones que hacen que heredar sea mucho más asequible.

Nahiz eta harrigarria iruditu, gaur egun Espainian, oinordetza jasotzea lurralde batean edo bestean erabat ezberdina izan daiteke. Horrela, Andaluzia, Extremadura, Aragon eta Asturias komunitate garestien taldea osatzen dute zentzu honetan (eztabaida larriak sortarazten, esanak esan) eta bestalde, Kanariasen, Kantabrian edo Madrilen, bonifikazio garrantzitsuak egonda, askoz merkeago izaten da jaraunspena eskuratzea.

 

No obstante, si bien, en la práctica, no hay un modelo uniforme porque cada comunidad ha establecido un régimen distinto, como es de esperar, el impuesto resulta menos generoso a mayor distanciamiento en el árbol genealógico. Es decir, no se paga lo mismo siendo hijo del fallecido que siendo hermano o siendo tío, llegando a dispararse la cuantía en los casos en los que el heredero es un tercero no perteneciente a la familia (un amigo, una pareja no formalizada, etc.).

Dena den, eredu bakarra egon ez arren, komunitate bakoitzak bere erregimen propioa ezarri bait du, orokorrean, senidetasuna gero eta ahulago denean zergaren kopurua gero eta handiago izaten da. Hau da, ez da gauza bera hildakoaren seme bat izatea, anaia-arreba edo osaba izatearekin alderatzen badugu. Eta familiakoa baldin ez bada (lagun bat, gauzatu gabeko bikotea, etab.) hobe ez hitz egitea…

 

Como consecuencia de lo anterior, la triste realidad es que dada la coyuntura económica de los últimos años, lo cierto es que cada vez hay más casos de renuncia a herencias como consecuencia de este impacto fiscal que llevan aparejado. Y es que en muchos casos, el heredero descubre que no dispone de liquidez suficiente para hacer frente al precio de poder acceder a la herencia que se le ofrece, circunstancia que resulta ciertamente desconcertante.

Horren ondorioz, azken urteotan, egoera ekonomikoa hain larria izanda, gero eta jende gehiagok uko egiten die oinordetzei, batez ere, sortzen diren betebehar fiskalak aztertzen direnean. Zoritxarrez, kasu askotan, oinordekoa jaraunspena eskuratzeko behar den likidezia ez duelaz konturatzen da eta egoera horretan, ezin du eskaintzen zaizkien ondasunak jaso.

 

El impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Probablemente, este nombre tan largo no diga mucho, pero si lo llamamos plusvalía municipal tal vez nos empiece a sonar. Se trata de un impuesto que muchas veces pasa desapercibido pero que entra en juego cuando dentro del patrimonio hereditario existen bienes inmuebles. En concreto, se encarga de gravar el aumento de valor que experimentan los pisos con el paso del tiempo y es en el momento del cambio de titularidad cuando los ayuntamientos deciden saldar las cuentas.

Hiri Izaera duten Lursailen Balio Igoera Zerga (HILBIZ)

Seguruenik, izen luze honek ez digu ezer esaten baina “plusbalio zerga munizipala” baliokidea erabiltzen badugu, gauza ezberdina izan daiteke. Sarritan, ez dugu zerga honetaz jabetzen, baina oinordetzaren barruan ondasun higiezinak baldin badaude, ziur aski nabariko dugu. Zehazki, zerga honek etxebizitzek denboran zehar izaten duten balio-handiagotzea du abiapuntu eta titulartasun-aldatzearekin batera, udaletxeek haren likidazioa eskatzen dute.

 

Y esa es otra particularidad. A diferencia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, son los propios municipios donde radican los inmuebles concretos los que se encargan de recaudar este impuesto, dando lugar nuevamente a una gran diferencia entre una localidad y otra.

Eta beste berezitasuna da hori. Izan ere, oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga ez bezala, kasu honetan, udalerriak dira zerga hau biltzeaz arduratzen direnak eta horrela izanda, berriz ere, tarte handiak sortzen dira lurraldeen artean.

 

Tal y como hemos esbozado en estas líneas, el proceso de cobrar una herencia puede resultar mucho más complejo de lo que parece, de forma que antes de tomar una decisión conviene siempre dejarse asesorar por profesionales. ¿Se encuentra en una situación similar? En tal caso, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho de abogados en Bilbao.

Artikulu honen zehar aipatu dugun moduan, oinordetza kobratzeko prozesua aldez aurretik uste dugun baino askoz korapilatsua izan daiteke. Hortaz, erabaki sendo bat hartu baino lehen, beti da gomendagarria adituen eskuetan jartzea. Horrelako egoera batean aurkitzen duzu zeure burua? Hala bada, jar zaitez harremanetan gure abokatu-bulegoarekin Bilbon

Somos abogados en Bilbao con amplia experiencia en la gestión de herencias y testamentos, donaciones, liquidación de impuestos y testamentarías.

Iuris Bilbao Abogados

Vota aquí para valorar este contenido:

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (49 votos, promedio: 5,00 de 5)
Cargando...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *