¿QUÉ PUEDO INCLUIR EN MI TESTAMENTO?

Publicado: 07/08/2017

Abogados herencias Bilbao

Herencias y Testamentos en Bilbao

 

Cada vez son más las personas que nos consultan como pueden articular sus últimas voluntades en un testamento. Nuestra respuesta es siempre la misma: en principio, si bien el testador puede establecer las designaciones que considere oportunas (nombrar los herederos que quiera, señalar a un albacea de confianza para que vele por el cumplimiento de su voluntad, establecer las sustituciones que considere oportunas, etc.); en la práctica hay determinados aspectos que pueden pasar desapercibidos, pero que merecen ser tenidos en consideración.

A través del post de hoy, nuestro despacho de abogados de Bilbao, aborda esta cuestión:

Gero eta pertsona gehiago galdetzen digute ea nola bidera ditzaten haien azkeneko borondatea testamentu baten bidez. Erantzun bera ematen dugu beti: printzipioz, testamentugileak nahi dituen izendapenak egin ditzaken arren (oinordekoak adierazi, edota konfidantzazko testamentu-betearazlen bat, beharrezkoak diren ordezkapenak ezarri, etab.); eremu praktikoan, badira hainbat kontu, oso garrantzitsuak direnak, baina askotan ohartzen ez garenaz. Gaurko post-aren bidez, gure Bilboko abokatu-bulegoak gai hau jorratzen du:

En primer lugar, ¿existe alguna limitación a la hora de hacer testamento?

Puede que a mucha gente le resulte injusto, pero lo cierto es que sí: la Ley no nos permite hacer lo queramos con nuestros bienes. En este sentido, la mayor limitación que se nos impone se denomina “legítima” y hace referencia a la porción de nuestra herencia que, nos guste o no, debemos reservar para unos parientes concretos.
No obstante, cabe destacar que en el caso del País Vasco existe un régimen distinto al del resto del Estado, de forma que a los vascos, en principio, se nos aplican unas normas un poco más flexibles, aunque esta cuestión merece un examen más detallado.

Lehenik eta behin, testamentua egiterakoan, badago murrizketaren bat?

Zuetako askok bidegabekeriatzat hartu arren, bai, badago. Izan ere, Legeak ez digu gure ondasunekin nahi duguna egiten uzten. Zentzu honetan, inposatzen zaigun muga zakarrenari “senipartea” diogu eta horren ondorioz, gure herentziatik, nahita edo ez, zati bat gorde behar dugu senide batzuentzat.
Dena den, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen berezitasun bat aipatu beharko genuke orain. Izan ere, araubide ezberdina dago hemen, Espainiarekin alderatuz, eta horren ondorioz, euskaldunoi, printzipioz, arau malguagoak egokitzen zaizkigu arlo honetan, baina hala eta guztiz ere, gai honek ikerketa zabalagoa mereziko luke.

Entonces, por ejemplo, ¿no podría desheredar a un hijo aunque quisiera?

Lo cierto es que cada caso merece un estudio individualizado, pero en principio, para poder negar a un descendiente sus derechos hereditarios es necesario que haya una causa muy grave detrás: atentar contra los padres, negarles alimentos, situaciones de maltrato, etc. No obstante, en los casos en los que resulte de aplicación el Derecho civil vasco, es posible satisfacer esa legítima que comentábamos a favor de un descendiente, apartando así, tácitamente a otro.

Orduan, esate baterako, ezingo nuke seme-alabaren bat jaraunsgabetu hala nahi izanda?

Egia esan, kasu bakoitzak banan-banan aztertu behar da, baina orokorrean, ondorengo bati  legez tokatzen zaizkion eskubideak ukatzeko, oso kausa larria egon behar da atzealdean: gurasoei eraso egin, mantenua ukatu, tratu txarrak, eta horrelakoak. Hala eta guztiz ere, Euskal Zuzenbide zibila aplikatzen den kasuetan, posible da aipatzen genuan seniparte hori ondorengo bati uztea, eta espresuki adierazi gabe, beste bat apartatzea.

¿Y qué derechos corresponden a mi cónyuge una vez fallezca yo?

Como norma general, buscando precisamente la protección del cónyuge que de repente, se queda viudo, la Ley le atribuye un derecho de usufructo sobre una porción de la herencia, aunque nada impide que el propio testador decida mejorar expresamente ese derecho. En la mayoría de los casos, ese usufructo que le confiere la Ley implica que durante los años que viva, se le permita seguir habitando en la vivienda habitual, con la intención de evitar que quede desamparado con la muerte del causante.

Eta zer-nolako eskubide geratzen zaio nire ezkontideari ni hil eta gero?

Orokorrean, Legeak, berez, bat-batean alargun geratzen den ezkontidea babesteko asmoarekin, herentziaren zati baten gozamen-eskubidea ematen dio, baina testamentugileak, hala nahi izanda, alargunaren eskubidea hobe dezake testamentuaz baliatuz. Kasu gehienetan, gozamen-eskubide hau dela-eta, ezkontideak, bizirik irauten den bitartean, familia-etxebizitzan gera daiteke, aterperik gabe gera ez dadin, hain zuzen ere.

Y si muero sin dejar hecho testamento, ¿se lo “queda” todo el Estado?

Es muy frecuente escucharlo, pero lo cierto es que es una verdad a medias. Si una persona fallece sin haber expresado sus últimas voluntades, la Ley ya establece expresamente un orden de sucesión: primero heredarán los hijos o nietos; luego, padres o abuelos; hermanos, y así sucesivamente. Sólo si efectivamente no hay ningún familiar cercano a quien recurrir, sucederá el “Estado”, si bien éste tiene muchas caras. En el caso concreto de Bizkaia, heredaría la Diputación Foral.

Eta testamentua egin gabe hiltzen banaiz, Estatuak denarekin geratzen al da?

Sarritan, entzuten da adierazpen hori sasiegia da azken finean. Pertsona bat haren azkeneko borondatea adierazi gabe hiltzen bada, Legeak, espresuki, ordena zehatz bat ezartzen du herentzia banatzeko: lehenengoz, oinordeak (seme-alabak, bilobak), gero, gurasoak, aitona-amonak, neba-arrebak, eta abar. Inor baldin badago, orduan bai, Estatua izango da jaraunsle. Gure kasu zehatzean, Bizkaiko Foru Aldundia, hain zuzen ere.

En cualquier caso, es evidente que dejar en vida bien atadas las cosas a través de un testamento, es un proceso que en muchas ocasiones requiere de un buen asesoramiento previo. Si se encuentra en esta situación, sin saber muy bien qué pasos dar, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho de abogados en Bilbao. Le asesoraremos de la mejor forma posible.

Kasu batean ala bestean, bizirik gauden bitartean, gauzak ondo lotuta uztea testamentu baten bidez, aurretiazko aholkularitza behar duen prozesu bat da, zalantzarik gabe. Horrelako egoera batean zeure burua aurkitzen baduzu, nora jo jakin barik, jar zaitez harremanetan geure Bilboko abokatu bulegoarekin. Modu hoberenean lagunduko zaitugu.

Iuris Bilbao Abogados

(*** Imagen obtenida de: http://www.freepik.es/vector-gratis/reloj-despertador_796418.htm#term=reloj%20despertador&page=1&position=14)

Vota aquí para valorar este contenido:

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (58 votos, promedio: 4,93 de 5)
Cargando...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *